Vad ska man ha på väggen och hur stort ska det vara ?