About images

För att lägga upp dig bland alla fotografer behöver vi en banner.
371 x 153 pixl och i 72 dpi.
Lägg din loggo på bannern och ge oss länk till din hemsida.

VD, Izabela Norberg

 

En kort text

  Under varje banner har vi en kort text på max fyra rader, ca 150 tecken.
  De flesta texter är tagna från fotografernas "om" sidor.
  Texten i det gula fältet tycker vi ska vara lite fyndig / personlig. den är också klickbar.

Länkar

  Har du företagssida på facebook,
  Instagramkonto?
  Skicka oss även dessa länkar till
  coffee-table.books@photoever.se

  Läs mer om om annonsering. .